Тест по икономикс за 1-ви курс - организация на бизнеса

Тестови въпроси по Икономика за студенти 1 курс - Тема "Организация на бизнеса". Съдържа 15 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2021-02-03 16:37:12
Предмет: Икономика
Предназначен за: Студенти от 1 курс
Въпроси: 15 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin

Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Кое от изброените спада към характерните признаци на предприятието?

  2. Кое от изброените не е характерна черта на предприятието?

  3. Фирмите се делят на индивидуални, дружествени и кооперативни според:

  4. Делението на фирмите на национални и транснационални е според:

  5. Коя от изброените характерни черти на предприятието като социално-икономическа система не е вярна?

  6. Функцията на ръководене (упавление) на предприятието се изразява в:

  7. Към логистичната функция (на поддържане непрекъснатостта на възпроизводствения процес) не спадат:

  8. Социо-техническата система на предприятието представлява съвкупност от:

  9. Кое от изброените не е елемент на микросредата на функциониране на предприятието?

  10. Кое от изброените не е елемент на макросредата на функциониране на предприятието?