Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Кое от определенията за „Бизнес планиране” не отговаря на неговата същност и задачи?

  2. Каква е основната разлика в бизнес плановете за създаване на нов продукт и инвестиционен бизнес план?

  3. Какви са конфликтите и противоречията при разработването на инвестиционен бизнес план?

  4. Кои са източниците за генериране на идеи в бизнеспланирането?

  5. Кои са основните раздели на един бизнес – план?

  6. Кои са факторите, които определят локализацията на бизнеса?

  7. Кои техники на целевата ориентация на бизнесплан може да използвате?

  8. При изчисляването делът на пазара на фирмата се използват следните показатели:

  9. Производственят капацитет на предприятието включва:

  10. Производствения капатацитет може да бъде:

Тест по бизнеспланиране за студенти

Тестът съдържа 25 въпроса по дисциплината Бизнеспланиране, всеки от които има само един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2021-01-27 00:25:17
Предмет: Управление на бизнес процеси
Предназначен за: Студенти
Въпроси: 25 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin