Таворчеството на П.П.Славейков

Тест по литература върху творчеството на П.П.Славейков

Информация и рейтинг

Дата: 2011-08-31 13:08:09
Предмет: Литература
Предназначен за: Ученици от 12 клас
Въпроси: 28 въпр.
Сподели:

Публикуван от

Simonsita

Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. В културното самосъзнание на нацията П.П.Славейков присъства като „жрецът воин”. Посочете вярното тълкуване на това определение.
  2. Автобиографизмът в поезията на Пенчо Славейков се изразява в/във:
  3. Кой от следните редове съдържа жанровете, характерни за поезията на Пенчо Славейков:
  4. В поезията на Пенчо Славейков мотивът за самотата е свързан с/със:
  5. Интерпретирайки като модернист проблемите на родното, Славейков търси у българина:
  6. Думата „сън” в заглавието на стихосбирката „Сън за щастие” е синоним на:
  7. Кое от следите предложения довърша по смисъл картината, изградена в миниатюрата „Ни лъх не дъхва над полени”:
  8. Кои човешки състояния пресъздава описанието на природната картина в миниатюрата „Спи езерото, белостволи буки…”
  9. Според смисъла на миниатюрата „ Самотен гроб в самотен кът” в самотния гроб почива:
  10. Кои от посланията на поемата „Ралица” са съзвучни с генералните идеи на Славейковото творчество: