Математика за 4. клас

Тестът съдържа задачи за определяне на видове триъгълници и ъгли, запис на римски цифри. Предназначен е за проверка на знанията по математика на учениците в 4-ти клас. Всеки въпрос има само един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2021-01-25 23:36:46
Предмет: Математика
Предназначен за: Ученици от 4 клас
Въпроси: 18 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin

Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Как се записва числото четиристотин и три милиона дванадесет хиляди и две?

  2. Кое число се чете като шейсет и осем милиона четири хиляди и четиринадесет?

  3. Какво означава цифрата 7 в записа на числото 53 756 248?

  4. Числото седемстотин и девет милиона дванадесет хиляди и осем се записва с цифри така:

  5. Първите три цифри отдясно наляво в записа на всяко многоцифрено число образуват?

  6. Кое е числото образувано от 1 десетохил. + 2 хил. + 2 дес. + 8 ед. ?

  7. Най-голямото деветцифрено число с цифра на десетомилионите 4 и цифра на хилядите 1 е:

  8. Кое число е между 12 500 999 и 12 501 001?

  9. Кои са пропуснатите числа? 840 997, _____, _____, 841 000.

  10. От числата 1 567, 87 963, 52 100, 189 321, най-голямо е: