Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. С кое от изброените внушения на разказа не може да бъде свързано неговото заглавие:
  2. „Нежната спирала” не е просто „ловен разказ” , защото:
  3. В кой от изброените редове е посочен конфликт, неприсъстващ в разказа:
  4. В контекста на разказа пътят не е символ на:
  5. Простреляната птица не е символ на :
  6. С коя от следните думи трябва да се допълни твърдението: Образът на мъртвата птица и на покойния приятел на разказвача имат …….. внушения
  7. Кое от следните твърдения не се отнася до образа на шипковия храст:
  8. С кой от следните редове не може да бъде продължено твърдението: Режисъорът Методи Андонов открива в шипковия храст …….
  9. С кое от определенията не може да бъде продължено твърдението: Смъртта на гълъба е …....
  10. Кой от изброените образи е символ на отмъщаващата враждебна природа

"Нежната спирала"

Тест върху произведението на Й. Радичков - "Нежната спирала", проверете знанията си с 10 бързи въпросчета.

Информация и рейтинг

Дата: 2011-08-31 12:17:40
Предмет: Литература
Предназначен за: Ученици от 8 клас
Въпроси: 10 въпр.
Сподели:

Публикуван от

Simonsita