Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Блокът за нощувка в хотела включва:

  2. Семейния хотел е заведение за пребиваване с:

  3. Органи за категоризиране на заведението за настаняване:

  4. Основните услуги, които се предлагат:

  5. Според продължителността на престоя на туристите хотелът може да бъде:

  6. Мотелите могат да се обособяват като:

  7. Хотелската верига е стопанска система, която включва:

  8. Към ръководния персонал на заведенията за пребиваване се отнасят:

  9. Знанията, като основна област на обучение се формират чрез:

  10. Функциите на звеното „Резервации” към преден офис включват:

Тест по хотелиерство

Изпитен тест по хотелиерство за магистърска програма към Пловдивския университет. Всеки въпрос има само един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2021-01-25 23:27:27
Предмет: Хотелиерство
Предназначен за: Студенти от 1 курс
Въпроси: 60 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin