Въпросите, които ще видиш в теста:

 1. Кое от описанията НЕ се отнася за Слънцето?

 2. При движението на Земята около оста си последствието е:

 3. Съдържанието на картата се изобразява чрез:

 4. Картата е чертеж, на който земната повърхност е изобразена:

 5. Изберете продължението, което би направило изречението вярно. При охлаждане:

 6. Кое е вярно?

  Резерват е :

 7. Замърсяването на въздуха и водите от трудовата дейност на хората влияе на:

 8. Коя е най-северно разположената природна област?

 9. Кое от описанията се отнася за Горнотракийската низина?

 10. Острите, високи и заснежени през по-голямата част от годината била са характерни за:

Тест по География и икономика за 5-ти клас - входно ниво

Тест по География и икономика за 5-ти клас - входно ниво. Въпросите са само с един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2020-12-14 12:45:22
Предмет: География
Предназначен за: Ученици
Въпроси: 14 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin