Икономика

Тестът е за студенти по здравен мениджмънт. Въпросите са само с един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2020-12-12 22:15:29
Предмет: Здравен мениджмънт
Предназначен за: Студенти от 2 курс
Въпроси: 50 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin

Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Дисконтирането е:

  2. Към помощно обслужващите разходни центрове се отнасят:

  3. Кое от изброените е метод за разпределение на непреките разходи?

  4. Кое от изброените не е метод за разпределение на непреките разходи?

  5. Коефицентите на ликвидност най-общо представляват:

  6. Ако коефицентът на ефективност на приходите е 0,80 това означава:

  7. Коефицентът на рентабилност на дълготрайните активи представлява отношението на:

  8. Коефицентът на рентабилност на собствения капитал представлява отношението на:

  9. В болница „Х“ общите приходи са 26000 лв., общите разходи са 20000 лв., средните разходи са 17000 лв., а пределните са 5000 лв. Показателят за ефективност на разходите е:

  10. В болница „Х“ общите приходи са 26000 лв., общите разходи са 17940 лв., средните разходи са 20540 лв., а пределните са 5980 лв. Показателят за ефективност на приходите е: