Въпросите, които ще видиш в теста:

 1. Прочетете текста и отговорете на въпроси 1. – 5. вкл.

  В своето дълголетно съществуване старобългарската книга е написана на ръка и размножавана от преписвачи.

  Най-ранните екземпляри са написани върху животинска кожа, която била обработвана с гасена вар, а после опъвана върху рамка и излъсквана с камък, кост или пемза.

  Така се получавали пергаментови листове. Те били много скъпи и поради това се прибягвало до изтриване на веднъж написан текст, чието съдържание е изгубило вече своята актуалност, и повторна употреба на книжното тяло. Тези книги, които са повторно изписани, се наричат палимпсести.

  Украсата на ръкописите се е усъвършенствала през вековете. Първоначално се е разчитало на красивия почерк (съществували са специфични калиграфски школи). По-късно главните букви в началото на нов абзац са били превръщани в сложна композиция от плетеници и рисунки на растения, животни и митологични същества. Най-богато декорираните ръкописи са съдържали миниатюри – многоцветни изображения в умален вид. Те са били дело на художник, а не на книжовника.

  Подвързията на старобългарските книги е била изработвана от кожа, но царските ръкописи са се отличавали. Тяхната подвързия представлява сребърен или златен обков, инкрустиран със скъпоценни камъни.

  Кое от предложените заглавия е най-подходящо за текста?

 2. Какъв е видът на текста според сферата на общуване?

 3. Кое от твърденията е НЕВЯРНО според текста?

 4. Кое твърдение е вярно според текста?

 5. Контекстов синоним на израза “най-старите български книги” според текста е:

 6. В коя от подчертаните думи е допусната правописна или граматична грешка?

  От последния (1) автобус слезли (2) само няколко закъснели пътника (3), които (4) се отправили към домовете си.

 7. В кой ред има правописна грешка?

 8. В кой ред няма правописна грешка?

 9. В кой ред има грешка?

 10. В кой ред има правописна грешка?

Звукови промени и текст

Тест за проверка на знания и умения, усвоени от учениците. Всеки въпрос има само един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2020-12-12 21:09:11
Предмет: Български език
Предназначен за: Ученици от 6 клас
Въпроси: 12 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin