Въпросите, които ще видиш в теста:

 1. Върху дървена дъска са поставени железен ключ и стъклено топче.

  Кое от телата може да се привлече от магнит?

 2. В коя група всички живи организми използват слънчевата енергия, за да произвеждат сами хранителни вещества?

 3. Скумрията и делфинът живеят в:

 4. Дългите крака, дългата шия и дългият клюн при щъркела са приспособления:

 5. Към коя група растения може да бъде добавена лайката?

 6. Прочети описанието на животното и определи към коя група се отнася.

  То има тeжкo и здраво тяло и голяма гръбна пepкa. Гръдните му перки са големи и заоблени и наподобяват гребла. Диша с бели дробове. Ражда своите малки и ги храни с мляко.

 7. При кой жизнен процес организмите създават себеподобни?

 8. Преминаването на водата от твърдо в течно състояние се нарича:

 9. Ябълка се откъсва от клона на дърво и пада надолу към земята. Какво движение извършва тя?

 10. В нашата страна денят е по-дълъг от нощта през:

Човекът и природата - външно оценяване 2017 г.

Тестът е даван от МОН на 15 май 2017 г. за външно оценяване на учениците от 4 клас по предмета "Човекът и природата". Включени са въпроси с един верен отговор и само един с множествен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2020-12-12 19:44:14
Предмет: Човекът и природата
Предназначен за: Ученици от 4 клас
Въпроси: 15 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin