Митнически режими

Въпроси по митнически режими за дистанционна форма на обучение. Въпросите имат само един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2020-12-12 19:30:49
Предмет: Митническа политика
Предназначен за: Студенти от 2 курс
Въпроси: 15 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin

Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. При прилагането на нетарифни ограничения на вноса, като форма на защита на общностните производители, чрез квота се отчитат:

  2. Дъмпинговият марж в България като страна - членка на ЕС е величината, с която нормалната стойност превишава експортната цена, изчислена в лева за единица оценявана стока или продукт.

  3. Кое е вярното по отношение на ЕС и СТО:

  4. Степента на възможна вреда при вноса на стоки в ЕС се градира в:

  5. Дъмпинговият марж в ЕС е величината, с която нормалната стойност превишава експортната цена, изчислена в евро за единица оценявана стока или продукт.

  6. Проучването от страна на Комисията на тенденциите на вноса и на условията, при които той се осъществява, както и измерването на възможната „сериозна вреда” или „заплаха от сериозна вреда” за общностните производители има за обхват следните фактори:

  7. По стандартизираната международна търговска класификация (SITC) имаме разделение на регистрираните за външна търговия в рамките на ЕС стоки на:

  8. Определете размера на дъмпинговия марж в евро при следните известни данни за внос на енергоефективни електрически крушки от Китай с консумативна мощност 30W и осветителен ефект 180W, при положение че: обема на проверявания по антидъмпинговата процедура внос от китайския контрагент възлиза на 10 млн. броя; нормалната стойност на стоката в ЕС е 1 евро; обявената при вноса митническа стойност е 0.20 евро; размерът на митото по вноса е 5%.

  9. Сравнението, в обхвата на антидъмпинговите регулации на ЕС, се определя като техника за обективно установяване на различие между експортната цена и нормалната стойност.

  10. По процедурата за установяване на дъмпинга в Регламента (EO) №1225/2009 продажбите на сходен продукт, предназначен за вътрешния пазар, служат за определяне на нормалната стойност, стига тези продажби да съставлява: