ДЗИ по физика и астрономия

държавен зрелостен изпит по физика и астрономия, подготовка за кандидат студенти.

Информация и рейтинг

Дата: 2011-04-15 13:10:59
Предмет: Физика
Предназначен за: Ученици от 12 клас
Въпроси: 25 въпр.
Сподели:

Публикуван от

legolas

Въпросите, които ще видиш в теста:

 1. Положителен електричен заряд q се намира в електростатичното поле на отрицателен заряд Q. Как са насочени силата F, действаща на заряда q, и интензитетът на полето Е в точката, където се намира зарядът q?
  test fizika
 2. Какви посоки имат: силата F1, действаща на електрон е и силата F2, действаща на протон р, когато частиците са поставени в еднородно електростатично поле?
  test fizika
 3. Молекулите на някои вещества са полярни – могат да се разглеждат като електрични диполи. Типичен пример на вещество с полярни молекули е:
 4. Плосък кондензатор, чиито капацитет може да се променя, е зареден и изключен от източника на напрежение. Какво ще се наблюдава, ако увеличим капацитета му 2 пъти?
 5. На графиката е показана зависимостта на тока I от напрежението U за резистор. Колко е съпротивлението на резистора?
  test fizika
 6. На коя от графиките правилно е представена зависимостта на съпротивлението R на цилиндричен проводник от неговата дължина l?
 7. При кои положения на ключа К източникът във веригата, показана на схемата, НЯМА да бъде в режим на „късо съединение“?
  test fizika
 8. При отворен ключ K амперметърът във веригата отчита ток I = 0,36 A. Какво ще бъде показанието му при затворен ключ K?
  test fizika
 9. Кои са токовите носители в електролитите?
 10. Прав проводник с ток I, протичащ в посока от нас към равнината на чертежа ⊗, е поставен в еднородно магнитно поле. Магнитната сила F му действа в указаната на фигурата посока. Каква е посоката на магнитната индукция B?
  test fizika