Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Системата за управление на персонала съдържа следните елементи:

  2. Вътрешните фактори, които отразяват конкретните условия за развитие на човешките ресурси се формират в зависимост от:

  3. Постигането на основната цел - осигуряване висококвалифициран персонал на компанията, мотивиран за всеотдайна работа и творческо решаване на постоянно възникващите проблеми е свързано с решаването на определена съвкупност от конкретни задачи:

  4. Управляващата подсистема (субекта на управление на персонала) включва:

  5. Най-често допусканите грешки при реинженеринга на човешките ресурси и на персонала са следните:

  6. Трите основни групи процедури, осъществявани в определена последователност при оценяването на персонала в организацията са:

  7. Успешното приложение на тренинга, като ново направление в системата за обучение и квалификация изисква спазване на определени условия:

  8. “Работата” включва три основни елемента:

  9. Критериите за качеството на дейността по управление на човешките ресурси са:

  10. Мотивационната теория на Вруум включва:

Тест по УЧР за 2-ри курс

Тест по Управление на човешките ресурси за 2-ри курс: Съдържа 30 въпроса, болшинството от които имат повече от един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2020-12-09 14:14:18
Предмет: Управление на човешките ресурси
Предназначен за: Студенти от 2 курс
Въпроси: 30 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin