Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Кои са служебните думи в изречението: Дъждовните капки тупаха по-тъжно и правеха вадички по пясъка.

  2. Кое изречение е безлично?

  3. Кое изречение е безподложно?

  4. В кой ред ИМА граматическа грешка?

  5. Кое изречение е безглаголно?

  6. В кое изречение НЯМА съставно именно сказуемо?

  7. В кой ред частите на речта са самостойни думи?

  8. В кой ред има НЕЛИЧНА форма на глагола?

  9. В кой ред частите на речта са служебни думи?

  10. В кое изречение има съчинителен съюз?

Тест по Български език за 6-ти клас

Тестът съдържа 10 въпроса, всеки от които има само един верен отговор. Предназначен е за ученици от 6-ти клас.

Информация и рейтинг

Дата: 2020-12-09 10:35:10
Предмет: Български език
Предназначен за: Ученици от 6 клас
Въпроси: 10 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin