Тест по География за 5-ти клас

Изходен тест по география за пети клас в средното училище. Съдържа 10 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2020-12-09 10:34:46
Предмет: География
Предназначен за: Ученици от 5 клас
Въпроси: 10 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin

Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Кой мореплавател открива морски път от Европа до Индия?

  2.  Коя посока на хоризонта сочи винаги Полярната звезда?

  3. Na 23o 27' ю.ш. на географската карта се намира:

  4.  На географска карта с мащаб 1:1 000 000 разстоянието между два града е 2 см. Определете действителното разстояние между тях:

  5.  Какъв е мащабът на едромащабните географски карти?

  6. Коя точка от схемата има географски координати 40о с. ш. и 60о з. д.?

  7.  Какъв е строежът на Земята от центъра към повърхността?

  8.  Кой континент на Земята е най-голям по площ?

  9.  Кой океан е означен с цифрата 1 на картосхемата?

  10. Релефът на Земята е резултат от действието на: