Тест по Математика за 6-ти клас над раздел "Дроби"

Тестът е тематичен над Дроби и е подходящ за всички ученици от 6-ти клас с нуждата за опресняване на своите знания от миналата година. Средно ниво на трудност - 10 задачи, само един верен отговор на въпрос.

Информация и рейтинг

Дата: 2020-12-08 12:23:11
Предмет: Математика
Предназначен за: Ученици от 6 клас
Въпроси: 10 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin

Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. В кой от случаите дробите са подредени по големина?

  2. Колко пъти трвбва да намалим 4/9 за да получим 1/36?

  3. Коя от дробите е с 50% по-голяма от 3/7?

  4. Басейн се пълни за 5 часа. Каква част от него ще се напълни за 25 минути?

  5. 98 е 87.5% от:

  6. Стойността на израза 10,478+2,4+3,(1/7)+5,6+1,522+6/7+7,3-1,3 е:

  7. Ако (1-1/8): x -5=6,9 то х е равно на:

  8. Четирима приятели събрали пари за подарък.Първият дал 40% от цената му; вторият дал 25% от парите на първия; третият дал половината от парите на първите двама, а четвъртият останалите 4 лв.Подаръкът струва:

  9. В кое число цифрата на хилядите е с 1 по-голяма от цифрата на сториците?

  10. Галя чете една книга, а Валя друга. Галя е прочела 2/3 от книгата си и и остават 30 страници. Галя е прочела 60 страници, остават и 1/4 от книгата. Книгата на Валя е по-голяма от книгата на Валя с: