Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. В жанрово отношение "Бай Ганьо" представя отделни фрагменти, които са определяни като: /отбележете грешното твърдение/

  2. Отбележете вярното твърдение:

  3. В първата част на книгата разказите за Бай Ганьо звучат в:

  4. В цялата първа част на книгата героите разказвачи придружават в пътешествията Бай Ганьо и не само го описват, но и непрекъснато го: /отбележете грешното твърдение/

  5. Във втората част на книгата:

  6. Бай Ганьо пътешества из Европа:

  7. Бай Ганьо:

  8. Коя от фразите не е от книгата за Бай Ганьо?

  9. Посочете невярното твърдение:

  10. В родината Бай Ганьо гради авторитет и респектира сподвижниците си чрез:

"Бай Ганьо"

Тестът е съобразен с учебната програма за 11 клас по БЕЛ. Въпросите са ориентирани около основни жанрови, композиционни и сюжетни особености на Алековата творба „Бай Ганьо”, върху основни характеристики и качества на литературния герой и върху моменти от съдържанието на творбата.

Информация и рейтинг

Дата: 2020-12-08 11:43:44
Предмет: Литература
Предназначен за: Ученици от 11 клас
Въпроси: 20 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin