Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Лидерите, които се придържат към теория „О”:

  2. Фокусът на промяната при теория „О” е насочен приоритетно към:

  3. Според Теория „О” процесът на промяна се осъществява посредством:

  4. Като резултат промените са:

  5. Управлението на промяната трябва да се разглежда:

  6. Моделът ADKAR на Prosci е:

  7. Организационните промени, реализирани в резултат на натиск от природозащитни неправителствени организации, които проявяват интерес към дейността на фирмата, са:

  8. В зависимост момента, в който се реализират, промените биват:

  9. Иновативна промяна е:

  10. От гледна точка на организационното развитие, понятието „жизнен цикъл” обяснява развитието на организационните обекти от зараждането им до:

Тест за текущ контрол по дисциплината "Управление на промяната" за студенти от 5-ти курс

Тестът е предназначен за студенти от 5-ти курс, изучаващи тази дисциплина. Съдържа 45 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2020-12-05 23:32:54
Предмет: Мениджмънт
Предназначен за: Студенти от 5 курс
Въпроси: 45 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin