Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Кое не е свойство на тона?

  2. С колко херца трепти тон ла от 1-ва октава?

  3. Колко вида цели тонове и полутонове?

  4. Колко непълни октави има клавиатурата на пианото?

  5. Каква наставка слагаме след буквеното наименование, за да кажем, че сме повишили с цял тон?

  6. Кой е измислил първата нотация?

  7. Кое свързване на наименованията на тоновете е грешно?

  8. Кое от изброените е непълна октавова група?

  9. Колко вида звуци има?

  10. Кое наименование е слогово?

Тест по Елементарна теория на музиката над основни понятия

Тестът е за ученици от музикалните училища и за музиканти в музикалните академии. Темата на теста е "Основни понятия". За подготовка прочетете "Елементарна теория на музиката" на Парашкев Хаджиев, а също и при допускане на пропуски. Съдържа 10 въпроса, някои от които е възможно да имат повече от един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2020-12-05 13:54:27
Предмет: Музика
Предназначен за: Ученици
Въпроси: 10 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin