Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Първичен фактор за производството е:

  2. За производствения фактор капитал е вярно, че:

  3. Според науката икономикс основният проблем на съвременните пазарни стопанства е:

  4. За свободните блага е вярно, че:

  5. Проблемът за оскъдността се наблюдава:

  6. Ако една икономика произвежда хляб и обувки по КПВ, то:

  7. За кривата на производствените възможности (КПВ) е вярно, че:

  8. Ако при пълно използване на наличните ресурси в икономиката се произвеждат 1 машина и 10т хляб или 2 машини и 8т хляб, то алтернативният разход за производството на втората машина е:

  9. Законът за нарастващите алтернативни разходи:

  10. Икономическият растеж:

Tест по икономика за студенти от 1-ви курс

Примерен тест по икономика за студенти от 1-ви курс - Макроикономика и Микроикономика - 20 въпроса, само един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2020-12-05 13:53:31
Предмет: Икономика
Предназначен за: Студенти от 1 курс
Въпроси: 20 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin