Тест по история на България за 11-ти клас

Тест по история на България, който може да послужи за подготовка за ДЗИ. Съдържа 25 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2020-12-05 13:52:10
Предмет: История на България
Предназначен за: Ученици от 11 клас
Въпроси: 25 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin

Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Кое от племената НЕ е тракийско?

  2. Трите основни слявянски групи са анти, венети и славини. Кога се формират те?

  3. Кой български владетел помага за спирането на арабските нашествия в Европа през ранното средновековие?

  4. Кое твърдение за контактите на прабългарите с Византия НЕ е вярно?

  5. Коя е правилната хронологическа последователност на българските ханове през първата половина на IX в.?

  6. Кой писмен източник дава сведения за бунта на боилите срещу княз Борис след Покръстването?

  7. През 1018г Византия слага край на Първата българска държава. Коя е била столица на България тогава?

  8. Кое събитие е отразил византийският хронист Никита Хониат в цитираният откъс по-долу? Те не се задоволили само със своето възстание и освобождение, но се пръснали и по намиращите се далече от Стара планина селища...Единият...поставил на главата си златна корона и обул краката си с червени сандали

  9. Коя от годините НЕ съответства на събитието?

  10. Коя държава НЕ е съсед на България през XIV в.?