Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Коя дата се чества като Световен ден на туризма :

  2. Неправителствените организации в сферата на туризма :

  3. Субектите на стратегическото управление са :

  4. Определянето на мисията е етап от процеса на стратегическо управление, докато самата мисия е:

  5. От какво зависи ефективността на управлението на туризма?

  6. Кои са аспектите на управление на туризма?

  7. Кое ниво на управление в туризма се занимава с бюджета, законодателството, фискалните лостове и нормативната уредба?

  8. Подфункциите и етапите на функцията планиране са:

  9. Целта на функцията „организиране” е постигането на съгласуваност и целенасоченост както в действията на звената на субекта на управление, така и в структороопределящите компоненти на обекта на управление

  10. Кой от видовете контрол е насочен към характеристиките на ресурсите?

Управление на маркетинга в туризма - тест 3

Тестът съдържа 21 затворени въпроса, всеки от които изисква един или повече верни отговора.

Информация и рейтинг

Дата: 2020-12-04 10:26:46
Предмет: Стратегическо управление
Предназначен за: Студенти
Въпроси: 21 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin