Европейски фондове

Тест от професор Лазар Копринаров, съдържащ 10 затворени въпроса, всеки от които изисква един или повече верни отговора.

Информация и рейтинг

Дата: 2020-12-04 10:16:39
Предмет: Европейска интеграция
Предназначен за: Студенти от 5 курс
Въпроси: 10 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin

Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Колко са в настоящия момент държавите-членки на ЕС?

  2. Планът „Шуман” предвижда:

  3. Кои държави подписаха през 1951г. Договора за създаване на Европейската общност за въглищата и стоманата:

  4. Кога са подписани т.н. Римски договори?

  5. Кои бяха целите на Римските договори?

  6. Европейски вътрешен пазар означава: Премахване на икономическите и търговски бариери между страните-членки;

  7. Кои са основните институции на ЕС:

  8. Кои от следните твърдения са верни:

  9. Съветът на ЕС е съставен от:

  10. Кое от следните твърдения е вярно?