Тест по иновационна политика - Част 3

Тестът съдържа 16 затворени въпроса, всеки от които изисква един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2020-12-04 10:13:35
Предмет: Управление на иновациите
Предназначен за: Студенти от 4 курс
Въпроси: 16 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin

Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Свиването на пазарния цикъл се свързва в иновациите с:

  2. Пазарната позиция на фирмата последовател в иновациите се влошава при:

  3. Една от стратегиите ако фирмата последовател желае да завоюва привлекателната позиция на лидер е:

  4. Кое от следните не е функция на фирмата като инвеститор?

  5. Един от принципите, от които се ръководят инвеститорите е:

  6. За една фирма инвестиционния процес в реални актив е:

  7. Един от начините за определяне на очакваната възвръщаемост е:

  8. Една от детерминантите на възвръщаемост е:

  9. Рискът при инвестиране се свързва с:

  10. Коефициентът на корелация при инвестициите измерва: