Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Агарянски ямурлук, белгийска мантия, калпак са художествени детайли от образа на:
  2. Коя от изброените творби НЕ е разказ?
  3. Коя от изброените творби НЕ е лирически текст?
  4. Характеристиките от кой ред са присъщи за лирическия герой на Хр. Ботев?
  5. Цитатът „Отечество мило любя,/неговия завет пазя” е от:
  6. С думите от кой ред може да се характеризира образът на любимата в поезията на Яворов?
  7. Наименованието на главата „Пиянството на един народ" от „Под игото" е метафора на:
  8. Кое от изброените произведения НЕ е на Ив. Вазов?
  9. Кой от изброените автори е написал цикъла „Децата на града"?
  10. Шумни тълпи, бедни братя, сива мъгла, кал и снежинки се свързвар с творчеството на:

Литературна компетентност

Литературна компетентност - тест 1

Информация и рейтинг

Дата: 2011-02-25 14:39:33
Предмет: Литература
Предназначен за: Ученици от 12 клас
Въпроси: 20 въпр.
Сподели:

Публикуван от

legolas