Гражданско право - Тест 2

Един от тестовете, падащ се на изпит по гражданско право. Тестът съдържа 22 затворени въпроса, всеки от които изисква един или повече верни отговора.

Информация и рейтинг

Дата: 2020-12-03 17:36:06
Предмет: Гражданско право
Предназначен за: Студенти от 2 курс
Въпроси: 22 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin

Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Посочете при коя система за образуване на юридически лица едновременно се упражнява контрол за законосъобразност и целесъобразност:

  2. Сдруженията и фондациите се различават по:

  3. Нищожни са сделките:

  4. Ограничени вещни права (вещни права върху чужда вещ) са:

  5. Ако не е уговорено друго, главница, лихви и разноски се погасяват в следната последователност:

  6. Ако срокът за изпълнение е уговорен в полза на длъжника:

  7. Първични (оригинерни) способи за придобиване на вещни права са:

  8. По нашето облигационно право предложението (офертата) за сключване на договор:

  9. Посочете кои от изброените актове са източници на правото: само нормативни актове, съдебна практика, правни обичаи и морал

  10. Физическите лица като субекти на правото: