Гражданско право - Тест 1

Един от тестовете, падащ се на изпит по гражданско право. Тестът съдържа 11 затворени въпроса, всеки от които изисква един или повече верни отговора.

Информация и рейтинг

Дата: 2020-12-03 17:35:59
Предмет: Гражданско право
Предназначен за: Студенти от 2 курс
Въпроси: 11 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin

Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Посочете кои от дейностите се отнасят до фондация:

  2. Посочете кои са основанията за унищожаемост на сделката:

  3. Посочете кои от отговорите се отнасят до косвеното представителство:

  4. Посочете кои от отговорите се отнасят до правото на собственост:

  5. Посочете кои от отговорите се отнасят до правото на ползване:

  6. Владеенето като фактическо състояние е:

  7. Посочете кои от отговорите се отнасят до договор за продажба:

  8. Договора за наем е:

  9. Договора за обикновен влог е:

  10. Договора за залог е: