Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Основоположник на публичната администрация е:

  2. Основните понятия, свързани с публичната администрация са:

  3. Публичната власт се подразделя на:

  4. В зависимост от териториалния обхват на правомощията, органите на властта биват:

  5. В зависимост от начина на вземане на решенията, органите на властта биват:

  6. Дейността на публичната администрация се обуславя от следните източници:

  7. Системата на публичната администрация включва:

  8. Държавната администрация се подразделя:

  9. Централната държавна администрация включва:

  10. Териториалната администрация включва:

Публична администрация

Тестът съдържа 50 затворени въпроса, всеки от които изисква един или повече верни отговора.

Информация и рейтинг

Дата: 2020-12-03 17:31:24
Предмет: Публична администрация
Предназначен за: Студенти от 2 курс
Въпроси: 50 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin