Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Как се нарича принципа от античната естетика, който означава равновесие на вътрешното и външното, на съдържанието и формата, на доброто и красотата, слети в едно?

  2. Отречено било иконното мислене и се формирало:

  3. Средата на 16 век от историята на Европа преминавала под лозунгите на протестантското движение, което получило названието:

  4. Коя от причините се свързва с кризата на хуманизма?

  5. Кризата на хуманизма и "залеза" на средновековната култура пронизват творчеството на:

  6. През 17 век се извършва отказ от:

  7. Кой от изброените жанрове е изображение на конкретен човек?

  8. Най–голямо разпространение барока има в страните:

  9. През 18 век настъпва краят на:

  10. 18 век влиза в историята като епоха на:

Стилове и етапи в историята на европейското изкуство - част 3

Проект за тест на тема Стилове и етапи в историята на европейското изкуство. За историята на изкуството, специализираният език на изкуството, изобразителноизразни елементи, илюзията за пространство, композиция, художествено съдържание и форма. Тестът съдържа 25 затворени въпроса, всеки от които изисква един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2020-12-03 17:30:29
Предмет: Изобр. изкуство
Предназначен за: Студенти от 2 курс
Въпроси: 25 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin