Основи на изобразителното изкуство - част 1

Тесстът съдържа 45 въпроса от затворен тип, всеки от които изисква един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2020-12-03 10:26:20
Предмет: Изобр. изкуство
Предназначен за: Студенти от 2 курс
Въпроси: 45 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin

Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Кои видове художествено творчество обхваща понятието "изкуство"

  2. На колко дяла се делят пластичните изкуства

  3. С кой сетивен орган се възприемат пластичните изкуства

  4. Кой скулптор за първи път формулира идеята за постъпателно развитие за прогреса в изкуството във водещия град на Ранния ренесанс - Флоренсия

  5. Иконографията е наука за:

  6. Коя година се смята за рождена на новата научна дисциплина в Европа през епохата на просвещението:

  7. Критиката е:

  8. Историята на изкуството е помощна наука по отношение на :

  9. Според кой учен общата история на изкуството е отделна дисциплина,имаща свои методологически различия:

  10. Към изящните изкуства се причисляват: