Търговско право. Обща част.

Тест за първата част от изпита по Търговско право в Софийския университет, включва 42 примерни въпроса, изискващи един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2020-12-03 10:15:14
Предмет: Право
Предназначен за: Студенти от 4 курс
Въпроси: 42 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin

Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Третите лица могат да се позвават на подлежащо на вписване обстоятелство, макар вписването още да не е извършено:

  2. Обявяването се извършва чрез:

  3.   Обявените актове:

  4. Отговорността на отчуждителя на търговско предприятие:

  5. Договорът за залог на търговско предприятие:                                                

  6. Търговският помощник:

  7. Едноличният търговец:

  8. Предмет на съпружеска имуществена общност не са;

  9. Търговската дейност на починал едноличен търговец се продължава само от онзи наследник:

  10. Актовете за учредяване на еднолично дружество с държавно участие в капитала, за приемане на устройствените му актове, извършване на вноските и конституиране на органите му са: