Същност на управлението и организацията

Тест върху управлението, което като дейност се реализира в организацията. Съдържа 24 затворени въпроса, които изискват един или повече верни отговора.

Информация и рейтинг

Дата: 2020-12-02 16:46:10
Предмет: Основи на управлението
Предназначен за: Студенти от 1 курс
Въпроси: 24 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin

Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. След като бъде разработен плана на организацията, следващата стъпка на ръководителя е:

  2. Ръководството на фирма „Елит-П“ взема решение за разрастване, като закупи дялове от фирма „Прима“ от същия отрасъл. Взетото решение се отнася към управленската функция:

  3. Ресурсите, които ръководителите използват в работата са следните с изклчение на:

  4. Кое от посочените по-долу твърдения не е мениджърска роля от гледна точка на процеса за вземане на решение:

  5. Предназнчението на управленската функция организиране е:

  6. Предназначението на управленската функция мотивиране е:

  7. Кои от посочените по-долу твърдения не се отнасят за управленска функция „контрол“?

  8. Качеството и ефективността на управлението зависи само то умелото управеление на формалните групи в организацията:

  9. Коя от посочените по-долу дейности не е управленска функция?

  10. Ръководителите, които координират дейността на подразделенията на организацията са от: