Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. БНБ е общата пазарна стойност на:

  2. Добавките се състоят от:

  3. Кое от посочените е част от личния доход?

  4. БНП завишава икономическото състояние на обществото, тъй като не отчита:

  5. Каква е величината на номиналния БНП, ако реалният възниза на 1600 млн. лв. при дефлатор 180?

  6. Инфлацията може да доведе една икономика да функционира наляво от границата на производствените възможности, защото:

  7. Индексът на потребителските цени представлява:

  8. Очакваният реален лихвен процент е:

  9. Ако активната работна сила е 5,2 млн. , извънактивната работна сила е 2,8 млн., а безработните са 400 хил. души, равнището на заетост ще бъде:

  10. Кое от посочените съждения е вярно за цикличната безработица?

Макроикономика

Тестът е предназначен за студентите от икономическите специалности на ПУ "Паисий Хилендарски"

Информация и рейтинг

Дата: 2020-12-02 10:41:50
Предмет: Макроикономика
Предназначен за: Студенти от 1 курс
Въпроси: 20 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin