Микро и макроикономика

Финален тест за ВСУ "Черноризец Храбър". Въпросите са затворени и изискват само един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2020-12-02 10:33:31
Предмет: Икономика
Предназначен за: Студенти от 1 курс
Въпроси: 19 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin

Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Най-голямата част от националния доход е резултат от:

  2. Кое не е производствен фактор:

  3. Ако фирма, работеща на монополистично-конкурентен пазар, намали цените на своите продукти в сравнение с тези на останалите конкуренти, то тя:

  4. Фирма, работеща на конкурентен пазар, произвежда шоколадови бонбони, чиято цена е 4 лева за кутия. Ако общите дневни постоянни разходи на фирмата са 1 200 лева, а средните променливи разходи за производството на кутия бонбони са 2 лева, посочете дневното критично равнище на предлагане, което уравновесява приходите и разходите:

  5. За фирмата монополист институционална бариера за влизане на пазара НЕ е:

  6. Структурна безработица е налице, когато:

  7. Ако пределният разход е 85 лева, а средният общ разход е 175 лева:

  8. Чрез правителствените разходи се въздейства непосредствено върху:

  9. Ако участвате във фирма с неограничена отговорност:

  10. Инфлацията е скрита, когато: