Тест по контролинг за ВСУ Черноризец Храбър

Изпитен тест по Контролинг- ВСУ Черноризец Храбър, Варна. Състои се от 23 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2020-12-01 15:26:44
Предмет: Контролинг
Предназначен за: Всички
Въпроси: 23 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin

Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Контролингът обединява в единна и цялостна концепция:

  2. Постигането на синергия като основна цел на контролинга се свежда до:

  3. Според западно-европейската концепция за контролинга, в обсега на контролинга не влизат дейностите, свързани с:

  4. Контролингът и контролът съдействат за:

  5. Във функционален аспект:

  6. Определете грешното твърдение!

  7. Основна цел на фазата на оперативния контролинг е:

  8. Кое не е вярно за стратегическия контролинг?

  9. Стратегическият анализ на уязвимостта и стратегическият анализ на общата среда са инструменти на стратегическия контролинг, които:

  10. IND-анализа – Industry Analysis изследва, анализира и оценява: