Тест по осигурително право за 4-ти курс

Примерен тест за изпит по осигурително право в ЮЗУ. Предназначен е за студенти от 4-ти курс. Съдържа 12 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2020-12-01 15:16:08
Предмет: Право
Предназначен за: Студенти от 4 курс
Въпроси: 12 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin

Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Увреждането на път за работа на първия работен ден е:

  2. Подлежи ли на задължително осигуряване едноличен търговец, който не упражнява трудова дейност и предприятието му изцяло се управлява от прокурист:

  3. Размерът на обезщетението за временна неработоспособност на работника/служителя се определя въз основа на:

  4. Споровете по отпускане на парични обезщетения за временна неработоспособност се решават от:

  5. Правото на пенсия за осигурителен стаж и възраст зависи от:

  6. Изисква ли се осигурителен стаж за придобиване право на пенсия за инвалидност поради професионална болест:

  7. Възможна ли е професионална болест без трудов стаж:

  8. Пенсията се отпуска от:

  9. Решението на ТЕЛК относно наличието и степента на загубена работоспособност подлежат на съдебен контрол:

  10. Наследствената пенсия на вдовица, която без да е встъпила в последващ брак, живее съпружески с друг мъж: