Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Кое от изреченията е сложно съставно с подчинено подложно изречение?

  2. Какъв е видът на подчиненото изречение? Направените изследвания посочват каква е причината за заболяването.

  3. Кое твърдение е вярно за изречението? Търсейки място, на което да се скрие от палещите лъчи на слънцето, той стигна до едно самотно вековно дърво.

  4. В кое изречение подчертаният глагол НЕ е от свършен вид?

  5. Какво изразяват подчертаните в текста глаголни форми? Преди два дена казал, че шял да се яви на изпита.

  6. Кое от изреченията с фразеологични словосъчетания има различно значение от останалите?

  7. Кое словосъчетание може да се постави на празното място в изречението? Не е нужно да изпиеш…….., за да разбереш, че е солено

  8. В кое от изреченията НЕ е допусната пунктуационна грешка.

  9. В кое изречение е допусната пунктуационна грешка?

  10. В кой ред всички глаголи са от несвършен вид?

Тест по български език за 8-ми клас - входно ниво

Тестът е подходящ за входно ниво на учениците от осми клас. Съдържа 18 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2020-12-01 15:14:07
Предмет: Български език
Предназначен за: Ученици от 8 клас
Въпроси: 18 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin