Тест по икономика за студенти от 2-ри курс

Тестът съдържа 29 въпроса по икономика, болшинството от които имат повече от един верен отговор. Предназначен е за студенти от 2-ри курс.

Информация и рейтинг

Дата: 2020-12-01 14:47:00
Предмет: Икономика
Предназначен за: Студенти от 2 курс
Въпроси: 29 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin

Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Обществото може да произвежда над границата на производствените възможности

  2. Кое от следните променливи не е фактор на производството?

  3. Основния теоретичен проблем, стоящ пред икономическата теория е :

  4. Кои от следните функции изпълнява пазарът?

  5. ”Данъчната реформа е необходима,за да подпомогне на бедните хора да живеят по-смислен живот” е пример за..............твърдение

  6. Кой от следните проблеми е микроикономически?

  7. Ако правителството изразходва повече средства за военни разходи, тогава цената на пропуснатите възможности е:

  8. Кой от изброените проблеми е макроикономически?

  9. Кое от по-долните твърдения се отнася до нормативния анализ?

  10. При селскостопанското производство ефектът от съчетаването на производствените фактори отразява: