Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. При макропирамидалната структура маркетинг миска най-често се:

  2. Вярно ли е твърдението: При фиксираните методи се използват фиксирани уравнения, които се основават на a priori предложението, че динамичният ред притежава или не притежава определени характеристики

  3. Вярно ли е твърдението: Парадигмата OLI включва елементите: собственост, месторазположение, интернационализация

  4. Кой е основният недостатък на он-лайн фокус групите.

  5. Вярно ли е твърдението: Познаването на търговската марка е свързано положително с пазарния дял

  6. Кой метод за определяне на цената използва формулата P=С+E-K

  7. Колко категории има Инкотермс:

  8. Според типа регионалните конфликти се делят на: 

  9. Вярно ли е твърдението: Фирмите с по-ниски равнища на пазарен дял са по-рентабилни

  10.   Вярно ли е твърдението: Методът за прогнозиране на продажбите може да се определя в зависимост от фазата от жизнения цикъл на продукта

Тест по експортен маркетингов мениджмънт за 5-ти курс

Тестът е предназначен за студенти магистри дистанционно обучение. Съдържа 10 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2020-11-24 12:33:40
Предмет: Мениджмънт
Предназначен за: Студенти от 5 курс
Въпроси: 10 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin