Въпросите, които ще видиш в теста:

 1. Глаголите: пях, ходихме, видяхме са в:

 2. Кое изречение е написано вярно?

 3. Наречията за количество са:

 4. В думата литър НЯМА:

 5. Думите кофа, пиша и плато имат само:

 6. В думите Яга и уют буквите я и ю имат:

 7. Думата Петьо има:

 8. В кой ред думите са написани вярно:

 9. "Който пее, зло не мисли" е:

 10. Кои са римите в следващият куплет:

  Сред полето дъб вековен

  тихо клати китни клони,

  а под него животворен

  извор сладко ромони.


Тест по български език и литература за 4 клас

Предназначен за проверка на знанията на учениците. Всички въпроси са само с един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2020-11-20 10:18:49
Предмет: Български език
Предназначен за: Ученици от 4 клас
Въпроси: 10 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin