Тест по макроикономика за студенти

Тест по макроикономика за студенти, изучаващи дисциплината. Съдържа 29 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2020-11-19 11:12:42
Предмет: Макроикономика
Предназначен за: Всички
Въпроси: 29 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin

Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Кой от следните агрегати не се включва в БНП, изчислен по разходния подход:

  2. Ако обемът на БНП се е съкратил с 6%, а населението в същото време е намаляло с 3%, то:

  3. Нека БНП се е увеличил но 500 на 600 млрд долара, а дефлаторът на БНП – от 125 до 150. Величината на реалния БНП:

  4. Повечето икономисти смятат, че в краткосрочен период равнището на заетост и обема на производство се определят от:

  5. При пълна заетост равнището на фрикционна безработица е:

  6. При непредвидена инфлация най-малко ще пострадат:

  7. Ако фактическият обем на БНП е по-нисък от равновесния, то производителите:

  8. При ускоряваща инфлация лихвеният процент:

  9. Ако състоянието на икономиката съответства на кейнсианския участък от кривата на предлагането, то увеличаването на съвкупното търсене би довело до:

  10. Кривата на съвкупното търсене се повишава, ако: