Българска литература 011

Примерен тест за конкурсен изпит по Българска литература. Теста улеснява подготовката за ВИНС - Варна 011.

Информация и рейтинг

Дата: 2011-02-25 14:39:33
Предмет: Литература
Предназначен за: Ученици от 12 клас
Въпроси: 20 въпр.
Сподели:

Публикуван от

Simonsita

Въпросите, които ще видиш в теста:

 1. Кое твърдение НЕ е вярно за следващите стихове:
  И грамаден и задъхан, скрил в гранитната си пазва
  хиляди души разбити - гльхне празничния град
  и под лунно наметало с шепот странен той разказва
  повестите безутешни на вседневен маскарад.
 2. За дадените стихове НЕ е вярно твърдението:
  Ний всички сме деца на майката земя,
  но чужда е за нас кърмящата й гръд,
  и в шеметния кръг на земния си път,
  жадувайки лъчи, угасваме в тъма -
  ний, бедните деца на майката земя.
 3. Следните стихове са от стихотворението ........ на ......... и са в междутекстова връзка с поезията на ...........:
  Но иде ден на съд! Над майката земя
  надвисва ураган и в громкия му зов
  преплитат се ведно омраза и любов,
  а майката земя възсепва се сама,
  потъпкала греха, отърсила срама.
 4. Кое твърдение за творчеството на Смирненски НЕ е вярно:
 5. ОТ кое произведение са стиховете:
  Над сънния Люлин, прибулен
  с воала на здрач тъмносин,
  безоблачен залез запали
  сред своите тайнствени зали
  пожар от злато и рубин.
 6. Кое твърдение НЕ е вярно:
 7. Темата за родината НЕ е водеща в творчеството на:
 8. Кои стихове НЕ са на Христо Смирненски:
 9. Кой образ НЕ принадлежи към поетиката на Христо' Смирненски:
 10. Стиховете:
  А бликат снежинки сребристи,
  прелитат, блестят кат кристал,
  проронват се бели и чисти
  и в локвите стават на кал.