Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Косвени данъци са тези, с които се облагат?

  2. За екстензивния икономически растеж е характерно, че?

  3. Повишаването на цените на ресурсите, при равни други условия, причинява?

  4. Когато дефлаторът на БВП за текущата година има стойност под 100%, това означава, че е налице?

  5. В макроикономиката е изведено правилото, че когато дефлаторът на БВП има стойност по-малка от 100%?

  6. Рестриктивна парична политика се провежда чрез?

  7. Номиналният БВП е пазарната стойност на предназначените за крайно потребление стоки и услуги, изчислена?

  8. Увеличаването на реалния лихвен процент, при равни други условия, причинява?

  9. Когато цените нарастват по-бързо от номиналния доход?

  10. Провеждането на експанзионистична фискална политика като правило поражда?

Тест по макроикономика за студенти от 2-ри курс в НБУ

Тестът по макроикономика се състои от 21 въпроса, всеки от които има само един верен отговор. Предназначен е за студенти от 2-ри курс в НБУ.

Информация и рейтинг

Дата: 2020-11-19 11:01:45
Предмет: Макроикономика
Предназначен за: Студенти от 2 курс
Въпроси: 21 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin