Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Раждаемостта:

  2.  Кривата на смъртността:

  3.  Моделите на населението най-общо се обвързват:

  4.  Двойствената роля на населението в общественото възпроизводство е:

  5.  Горната граница на трудоспособната възраст:

  6.  С оглед на трудовите си възможности населението най-общо се разделя на:

  7. Демоикономиката:

  8. Демоикономиката:

  9. Коефициентът за натоварване на населението в трудоспособна възраст е:

  10.  Под население се разбира:

Тест по демография за студенти

Тестът се състои от 14 демографски въпроса, всеки от които има само един верен отговор. Предназначен е за студентите, изучаващи дисциплината.

Информация и рейтинг

Дата: 2020-11-18 14:37:16
Предмет: Демография
Предназначен за: Студенти
Въпроси: 14 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin