Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. На кои въпроси дава отговор корпоративната стратегия:

  2. Подходите при формирането и изпълнението на стратегиите според L.Bourgeois и D.Brodwin са:

  3. За кой квадрант от международната мениджърска матрица се отнася следния текст: „Това е мечтата на всеки собственик, на всеки акционер. Международния мениджър притежава висок професионализъм и проявява изключителна концентрация, при това ефективна и върху работата на международните пазари и върху своите сътрудници. Това не е нито масово явление, нито пък е изключение.”

  4. Експлоатацията на Панамския канал се извърша от:

  5. При кой вид оценка на фирмените международни стратегии надеждността на стратегията се оценява предварително, преди да започне изпълнението й?

  6. Локализационната ефектифност може да се постигне чрез:

  7. Предимствата на глобалните операции са:

  8. Какво стои в основата на стратегията „Син океaн”:

  9. Кои от твърденията се отнасят за офшоринг:

  10. Кои от твърденията се отнасят за аутсорсинг:

Тест по външнотърговски мениджмънт за студенти

Изпитен тест по външнотърговски мениджмънт на индустриалния бизнес за студенти. Състои се от 11 въпроса, някои от които имат повече от един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2020-11-18 12:31:07
Предмет: Мениджмънт
Предназначен за: Всички
Въпроси: 11 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin