Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Индивидуализмът на Пенчо Славейков НЕ е продиктуван от:
  2. Кой творец се характеризира като жрец и воин на живота:
  3. Думите Сърцето силом се не зема./ Не е то пита, то се не лoми! са на ............от...........на.............:
  4. Понятието литературна мистификация може да се отнесе към:
  5. Коя от творбите НЕ е философска поема:
  6. Стихотворенията в стихосбирката "Сън за щастие" са:
  7. Героинята от поемата "Ралица" НЕ се откроява със:
  8. Мотивът за страданието и преодоляването му е най-ярко внушен във:
  9. Под името Олаф ван Гелдерн се крие:
  10. Един от посочените по-долу цитати НЕ принадлежи на П. П. Славейков:

Българска литература 006

Примерен тест за конкурсен изпит по Българска литература. Теста улеснява подготовката за ВИНС - Варна 006.

Информация и рейтинг

Дата: 2011-02-25 14:39:33
Предмет: Литература
Предназначен за: Ученици от 12 клас
Въпроси: 20 въпр.
Сподели:

Публикуван от

Simonsita