Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Ако правителството желае да увеличи равнището на нациотналния доход, то трябва:

  2. Агрегатът „инвестиции” в БНП включва:

  3. Да предположим, че БНП се е увеличил от 500 до 600 млрд. лева, а дефлаторът – от 125 до 200. При тези условия величината на реалния БНП:

  4. Ако равнищито на цените расте, то:

  5. Равнището на инвестициите зависи от:

  6. Според Кейнсианската теория за макроикономическото равновесие, спестяванията могат да первишават инвестициите, ако:

  7. Правителствената политика в областта на разходите и данъчното облагане се нарича:

  8. Дадена е икономика с функция на потребление C= 100+0.8Y; I=25; t=0.25; Равновесното равнище на дохода е:

  9. В период на криза най-много се съкращават разходите:

  10. Ако от националния доход извадим данъците върху печалбата на фирмите, неразпределената печалба и вноските за социално осигуряване, ще пополучим:

Изпитен тест по макроикономика за студенти

Тестът съдържа 30 въпроса по макроикономика, всеки от които има само един верен отговор. Предназначен е за студенти от различни специалности, които изучават дисциплината.

Информация и рейтинг

Дата: 2020-11-17 12:11:10
Предмет: Макроикономика
Предназначен за: Всички
Въпроси: 30 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin