Tест върху Системи за автоматизирано планиране

Тестът е предназначен за студенти от 1 курс, финансови, счетоводни и мениджмънт специалности. Съдържа 10 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2020-11-17 12:11:00
Предмет: Макроикономика
Предназначен за: Студенти от 1 курс
Въпроси: 10 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin

Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Главната задача на MRP системата е:

  2. Входен елемент на MRP системата е:

  3. Резултат от изпълнението на MRP програмата е:

  4. ERP системите са по-нататъшно развитие на:

  5. В ERP системите за разлика от MRPII системите е отделено голямо внимание на:

  6. Паричните средства са основен ресурс за планиране в:

  7. CRM е система за управление на:

  8. Управлението на веригата от доставчици се осъществява с помощта на:

  9. Основните ресурси за планиран в ERP системите са:

  10. Във финансовите подсистеми ма ERP-системите, като правило се предполага наличие на два способа за съставяне на финансовия план: