Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. В коя група всички съгласни звукове са звучни?

  2. На кой ред вярно са определени видът, родът и числото на думата РОЗА?

  3. В коя редица съществителните собствени имена са образувани от съществителни нарицателни?

  4. Думите сън, сънува, сънища са:

  5. В кой ред всички глаголи са написани ГРЕШНО?

  6. В думите збор, одвеждам, распитвам правописната грешка е в:

  7. С кой глагол ще допълните изречението? 'Тъй като ще пътувам........от училище.'

  8. В изречението 'Той беше по-дълеч от пожара.' сгрешената дума е:

  9. В кое изречение неправилно е членуван подлогът?

  10. Коя дума не е многозначана?

Тест по български език за 4-ти клас - правопис

Тест по български език - правопис, пунктуация и части на изречението. Предназначен е за ученици от 4-ти клас, съдържа 15 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2020-11-17 12:08:45
Предмет: Български език
Предназначен за: Ученици от 4 клас
Въпроси: 15 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin