Тест по БЕЛ - упражнение за ДЗИ

Този тест е нещо като пробен изпит за ДЗИ, но не съдържа всички компоненти. Състои се от 16 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2020-11-17 11:56:17
Предмет: Литература
Предназначен за: Ученици от 12 клас
Въпроси: 16 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin

Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Прочетете текста и отговорете на въпросите от 1 до 6: „Трубадурите на Прованс са създадени на лирика, която е първата в европейската култура след античността, която се създава на говорим народен език и носи подчертано светски характер. Нейната поява е немислима без възникването и утвърждаването на т.нар.”куртоазен идеал” през XII, свързан с новата придворно-аристократическа култура към дамата на сърцето. Общо са запазени 30-40 сборника с трубадурска лирика от края на XIII до XV век. Съвременният читател не може да получи вярна представа за автентичното звучене на провансалската лирика,защото тя е сложно синкретично явление, т.е. била предназначена не за прочит, а за публично изпълнение, като при това е била пята. Първите изяви на трубадурите се отнасят към първата половина на XI, а зараждането на лириката трябва да се отнесе към самия край на XII в графство Поатие (Пейтиу), наследствено владение на аквитанските херцози. За първи трубадур се смята Гилйем IX, херцог на Аквитания и граф на Пейтиу (1071-1127), чиято внучка Алианор Аквитанска (1122-1204) е последователно съпруга на френския крал Шарл VII (1137) и на бъдещия английски крал Хенри Плантадженет (след 1152). Именно тези бракове създават предпоставката за проникването на трубадурската лирика и във френския и в английския кралски двор, а при дъщеря й Мари дьо Шампан в местния аристократически двор се създава теорията на куртоазната любов. Тайната любовна връзка между трубадура и неговата дама на сърцето е довело до употребата на senhal (знак, псевдоним) вместо името на дамата, макар най-често да е било известно коя е възпяваната жена. Това е лесно обяснимо, като се има предвид извънбрачният характер на куртоазната любов (Симеон Хаджикосев).“ Темата на текста е:

  2. Кое от следните твърдения с вярно според текста:

  3. Кое от твърденията НЕ Е вярно според текста:

  4. Кои от посочените изводи НЕ може да се направи според текста:

  5. Изразът”автентично звучене”означава:

  6. Кои са ключовите думи и изрази в текста:

  7. С какво се свързва вторият етап на българския модернизъм:

  8. Кой от посочените текстове не е разказ:

  9. За кой български поет се отнася определението на Владимир Василев „поет на нощта”:

  10. Темата за града като чуждо безприютно пространство е водеща в текстовете на: